Anita 

Anita är logoped och har arbetat med barn och vuxna med språksvårigheter.
Hon är utbildad inom IT och multimedier.

Kontakta Anita: anita[at]branja.se

Britta 

Britta är logoped och arbetar sedan många år med barn
med tal- och språksvårigheter. Hon har också tidigare utvecklat språkträningsmaterial samt haft uppdrag som föreläsare
och handledare inom området tal- och språkutveckling.

Kontakta Britta: britta[at]branja.se

Petrus

Petrus är ekonom med ett stort intresse för IT.
Han har också ett långvarigt intresse för läromedelsutveckling.

Kontakta Petrus: petrus[at]branja.se

info[at]branja.se