OM BRANJA

Vi som bildade Branja är tre personer med en gemensam idé.
Vi har kombinerat våra erfarenheter och kunskaper för att skapa appar
med syftet att stödja och stärka språklig utveckling.

Anita 

Anita är logoped och har arbetat med barn och vuxna med språksvårigheter.
Hon är utbildad inom IT och multimedier.

Kontakta Anita: anita[at]branja.se

omföretaget_Anita_bild-150x150.jpg

Britta 

Britta är logoped och arbetar sedan många år med barn
med tal- och språksvårigheter. Hon har också tidigare utvecklat språkträningsmaterial samt haft uppdrag som föreläsare
och handledare inom området tal- och språkutveckling.

Kontakta Britta: britta[at]branja.se

omforetaget_Britta_bild-150x150.jpg
omforetaget_Petrus_bild-150x150.jpg

Petrus

Petrus är ekonom med ett stort intresse för IT.
Han har också ett långvarigt intresse för läromedelsutveckling.