top of page

Dax för syntax - Negationer

Dax för syntax är tänkt att användas för att träna placeringen av negationen INTE samt att
utveckla barnens förmåga att skapa längre meningar.

Dax för syntax – negation 1 tränar användningen och placeringen av negationen ”inte” och
innehåller bilder som kan paras ihop i par, t.ex. Ekorren klättrar – Ekorren klättrar inte. Det finns 24 kort som bildar 12 par.

Dax för syntax – negation 2 tränar också användning och placering av negationen ”inte” och
innehåller bilder där varje kort visar 2 händelser, t.ex. Den nallen vinkar men den nallen vinkar inte. Det finns 24 kort som bildar 12 par.


Ladda ner produktblad

klättrar-klättrar-inte.png
vinkar-vinkar-inte.png

Pris: 388kr (exkl. moms)

bottom of page