top of page
klöser-klöser-inte.png

Pris: 488kr (exkl. moms)

Pris: 175kr (exkl. moms) Extra uppsättning kort (kan endast köpas med hela materialet)

Träna Tempus

Träna tempus är ett material för att träna böjning av verb. Ex. Katten klöser - Katten klöste/har klöst.

Träna Tempus består av bilder på 24 olika verb. Varje verb finns på två kort. På det ena kortet händer något NU (presensform), t ex ”Katten klöser på trädet”.
 
På det andra kortet är händelsen klar (preteritum- eller perfektform),
t ex ”Katten klöste på trädet” eller ”Katten har klöst på trädet”.
 
Hälften av verben slutar på –er (klöser, åker etc.) och hälften av verben sluter på –ar (bakar, dukar etc.).
 
I materialet medföljer en manual där man får tips på användning och förslag på planering av ett antal övningstillfällen. I manualen beskrivs också hur man kan använda TSS (tecken som stöd) för att förstärka tempusformerna.

Om man vill ha alla kort i 2 ex ( 2 ex av "flickan ritar", 2 ex av "flickan ritade" etc.) så att man kan samla par i olika spel kan man beställa en extra uppsättning till ett reducerat pris.

Ladda ner Produktblad

 

bottom of page