klöser-klöser-inte.png

Pris: 388kr (exkl. moms)

Träna Tempus

Träna tempus är ett material för att träna böjning av verb. Ex. Katten klöser - Katten klöste/har klöst.

Träna Tempus består av bilder på 24 olika verb. Varje verb finns på två kort. På det ena kortet händer något NU (presensform), t ex ”Katten klöser på trädet”.

 

På det andra kortet är händelsen klar (preteritum- eller perfektform),

t ex ”Katten klöste på trädet” eller ”Katten har klöst på trädet”.
 

Hälften av verben slutar på –er (klöser, åker etc.) och hälften av verben sluter på –ar (bakar, dukar etc.).
 

Alla kort finns i 2 ex så att man kan samla par i olika spel.
I materialet medföljer en manual där man får tips på användning och förslag på planering av ett antal övningstillfällen. I manualen beskrivs också hur man kan använda TSS (tecken som stöd) för att förstärka tempusformerna.