top of page
App Store_edited.png
Google Play_edited.png
Motsatslek 1.png

Motsatslek innehåller ordlekar som gör det roligt att leta efter ord som är motsatser. Genom spelen i appen får man träna på att hitta ord som är motsatser vilket stimulerar och hjälper till att utveckla ordförrådet. Motsatslek hjälper även barn att organisera sitt ordförråd genom att se hur ord hänger ihop och det är en hjälp när man själv ska hitta ord.

 

Barn och vuxna som lär sig svenska har också hjälp av att hitta och lära sig vilka ord som är motsatser.

 

Efter neurologiska skador som drabbat språket kan Motsatslek användas för att återskapa delar av ordförrådet.

Barnen behöver inte kunna läsa för att spela Motsatslek då motsatserna visas både via bilder och text. Klickar man på bilderna får man också höra orden.

Motsatslek 2.png

Innehåll


50 Motsatspar

Motsatslek kan antingen spelas som memory där motsatser bildar par. Memoryspelen finns med olika antal kort så att man kan välja hur svårt det ska vara.

Motsatslek 3.png

Motsatslek kan även spelas genom att man letar efter motsatser i bubblor som kastas upp och tumlar runt. Bubbelspelen finns i 5 svårighetsnivåer.

Motsatslek 4.png
Motsatslek 5.png
Motsatslek 6.png
Motsatslek 7.png
Motsatslek 8.png

En hackspett hoppar uppför en flaggstång som en tidsmarkör och när man spelat färdigt kan man se om man var snabb som en sköldpadda, en groda, en hare eller en gepard.

Man kan titta i ordboken där det finns listor på orden om man vill lära sig vilka ord som hör ihop på det sättet att de är motsatser.

Motsatslek 9.png

Appen innehåller 50 motsatspar som är uppdelade på 5 nivåer utifrån tänkt svårighetsgrad. Det kanske inte stämmer för varje barn och därför har man möjlighet att gå till Gör eget spel och själv välja vilka par man vill skall ingå i spelet. Man kan också välja färre par som skall ingå i spelen så att man kan göra enklare spel. Dessa spel kan man spara.

Motsatslek 10.png

Motsatslek är utvecklad i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kräver iOS 6 eller senare. För Android kräver den 2.3 och senare.

Uppläsare: Logoped Anna Stenlund Tyrén

Läs mer om ordförråd

(Ladda ned pdf)

PDF.png

Motsatslek

Utökar och organiserar ordförrådet

bottom of page