top of page
App Store_edited.png
Krokodil - Branja.jpg
5 - Branja.jpg

Lyssnarlekar enligt Bornholmsundersökningen

                                

Ljudlek fokuserar på att lyssna efter enskilda språkljud, vilket har visat sig vara det som har störst effekt på läsinlärningen. Det ska vara lustfyllt att lyssna efter ljud och lära sig läsa. Därför innehåller appen fem olika aktiviteter som är roliga att göra och där man får belöningar i form av animationer.

 

Att förstå kopplingen mellan bokstav och ljud är avgörande för att kunna läsa/avkoda ord, och därför finns bokstäverna hela tiden med i övningarna.

 

Vi har använt bildsymboler för språkljuden, till exempel orm som väser för s, pojke som slickar glass och säger mmmm för m. Detta för att tydliggöra språkljuden för barn som ännu inte kan höra vad ord börjar på och alltså inte är hjälpta av en bild på en orm för att komma ihåg o-ljudet. Det har visat sig extra viktigt med en sådan konkretisering för barn som tycker det är svårt att lyssna efter ljud och att komma i gång med läsningen.

Innehåll

                                

Ljudjakt 1 innebär att man lyssnar efter vilket ljud ord börjar på. Man har två ljud i taget att välja på, till exempel s–m, f–n. Börjar sol på s eller på m? Börjar matta på s eller på m? Eftersom man inte behöver fundera över flera ljud än två är det ett bra spel att börja med.

Ljudlek 1.jpg

                                

Ljudjakt 2 är lite svårare. Det är tre ljud att lyssna efter i taget, till exempel p–v–l. Vad börjar lingon på? På p eller på v eller på l?

Ljudlek 2.jpg

                                

Vad kommer sist? Att lyssna efter sista ljudet i ett ord kan vara svårare. Därför har man bara två ljud i taget att lyssna efter. Slutar “kam” på m eller på t? Man får själv välja vilka två ljud som ska jämföras.

Ljudlek 3.jpg

                                

Höra skillnad 1 är ett lite annorlunda sätt att lyssna efter ljud. Man ska hålla två ord iminnet och lyssna efter om de börjar på samma ljud eller på olika ljud. Här får man också välja vilka ljud man ska jämföra, så variationsmöjligheterna blir stora.

Ljudlek 4.jpg

                                

Höra skillnad 2 är nästan som Höra skillnad 1, men nu är det förutbestämda alternativ. De två ord som ska jämföras skiljer sig åt med bara ett ljud, vilket gör det svårare att höra.Låter pil–bil lika eller olika? Låter pil–pil lika eller olika? Låter tand–tant lika eller olika?

Ljudlek 5.jpg

                                

Appen är utarbetad av logopeder med lång erfarenhet av att arbeta med barn med tal- och språksvårigheter. Valet av ljud man kan lyssna efter är genomtänkt, och alternativen gör det möjligt att göra det svårare eller lättare efter barnets nivå. Appen Ljudlek är lika rolig och utvecklande för alla barn som står i begrepp att börja lära sig läsa och skriva.

Manual för pedagoger

(Ladda ned pdf)

PDF.png

Information till föräldrar

(Ladda ned pdf)

PDF.png

                                

Kräver iOS 7.1 eller senare. För Andorid kräver den 5 och senare.

 

Läs Pappas appars recension av Ljudlek.

 

Ljudlek är utvecklad i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

Uppläsare: Logoped Anna Stenlund Tyrén

 

Ljudeffekterna kommer från följande webbplatser:

 

http://www.freesfx.co.uk

 

http://www.sfxsource.com

 

http://soundbible.com

 

https://www.freesound.org

 

http://soundfxnow.com

 

http://www.audiomicro.com

Ljudlek

bottom of page